Tải Bộ chuyển đổi Tiếng Việt mới – Chuyển chữ ‘Tiếng Việt’ thành ‘Tiếq Việt’ 2022

  Mục lục bài viết tải về Bộ chuyển đổi Tiếng Việt mới – Chuyển chữ ‘Tiếng Việt’ thành ‘Tiếq Việt’ Công cụ chuyển tiếng Việt mới tải về Bộ chuyển đổi Tiếng Việt mới – Chuyển chữ ‘Tiếng Việt’ thành ‘Tiếq Việt’ Đỗ Bá Hưng  update: 07/08/2020 Sau khi có đề suất cải tiến bộ […]

Read More

Tải mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại – Điều khoản thống nhất về sự việc bồi thường thiệt hại

  tải về Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại – Điều khoản thống nhất về sự việc bồi thường thiệt hại Nguyễn Cảnh Nam  update: 12/01/2021 Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại là một trong số những mẫu biên bản được xây dựng ra dùng để hỗ trợ thỏa thuận […]

Read More

Tải HFV Cleaner Pro – Quét, loại bỏ virus khỏi hệ thống 2022

  tải về HFV Cleaner Pro – Quét, loại bỏ virus khỏi hệ thống Bùi Minh Quang  update: 03/09/2017 HFV Cleaner Pro là công cụ được thiết kế để loại bỏ virus Win32:Atraps-PZ[Trojan] khỏi máy tính của người tiêu dùng và hiển thị lại tập tin và thư mục lúc đầu. Tiện ích cung ứng tuỳ […]

Read More