Mô tả chức năng lọc email Security Advanced Protection
Chiều nhận email
STT Tính năng Mô tả 1 Malware filter – Bộ lọc phần mềm độc hại Phát hiện malware Nếu phần mềm độc hại được phát hiện trong tệp đính kèm email, thư sẽ bị cách ly và chỉ có thể được gửi đi bằng quản trị viên. Bộ lọc file đính kèm Bật tính năng này để chặn các loại tệp đính kèm có thể gây hại cho máy tính Thông báo của quản trị viên Gửi tin nhắn cho quản trị viên của tin nhắn chưa được gửi. Tùy chỉnh thông báo Bạn có thể tùy chỉnh nội dung thông báo để phản hồi về cho người gửi và người quản trị. Bạn cũng có thể sử dụng nội dung mặc định. 2 Connection filter – Bộ lọc kết nối Blacklist IP Bao gồm địa chỉ IP hoặc dãy địa chỉ IP luôn luôn bị chặn lại khi gửi thư đến Whitelist IP Bao gồm địa chỉ IP hoặc dãy địa chỉ IP luôn luôn được nhận thư và bỏ qua bộ lọc Enable Safe list – Danh sách anh toàn Sử dụng có 1 danh sách những email của bên thứ ba được đánh giá là an toàn. Khi sử dụng chức năng này thì thư gửi đến bạn được đảm bảo không bị đánh giá là Spam của những đối tác đã được Mắt Bão Whitelist. 3 Spam Filter – Bộ lọc email theo nội dung Email được đánh giá theo 2 cấp độ : Spam và Spam cao Email được đánh giá theo thang điểm gọi là Spam Score, thang điểm càng cao thì lá mail đó càng bị đánh giá là Spam. Ở mỗi mức độ Spam là Spam và Spam cao bạn đều có thể tùy chỉnh những hành động phù hợp với như cầu sử dụng của mình như sau :
a. Di chuyển thư vào thư mục Junk Email
b. Thêm X-header
c. Điều chỉnh Subject của lá mail
d. Chuyển hướng thư đến địa chỉ chỉ định
e. Xóa thư
f. Chuyển mail vào vùng chờ duyệt Blacklist Bao gồm các địa chỉ email hoặc domain luôn luôn bị chặn lại khi gửi thư đến Whitelist Bao gồm các địa chỉ email hoặc domain luôn luôn gửi thư đến thành công Lọc thư rác quốc tế Email sẽ được bộ lọc phát hiện ra ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý của nơi gửi lá mail. Từ đó bạn có thể chọn những khu vực không mong muốn gửi mail đến bạn để chặn. Liên kết hình ảnh đến website Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào có nối kết hình ảnh đến các website từ xa sẽ có điểm thư rác cao hơn. Địa chỉ IP trong URL Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào chứa các URL dạng số (phổ biến nhất là dưới dạng địa chỉ IP) sẽ có điểm thư rác cao hơn. URL chuyển hướng sang một port (cổng) khác Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào có siêu kết nối chuyển hướng người dùng tới các cổng khác với cổng 80 (cổng giao thức HTTP thông thường), 8080 (cổng thay thế HTTP) hoặc 443 (cổng HTTPS) sẽ có điểm thư rác cao hơn. URL đến website đuôi tên miền là .biz hoặc .info Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào có phần mở rộng .biz hoặc .info trong nội dung thư sẽ có điểm thư rác cao hơn. Thư trống Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào trống cả nội dung và dòng chủ đề và cũng không có phần đính kèm sẽ được đánh dấu là thư rác. Tồn tại Javascript hoặc VBScript trong HTML Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào sử dụng Phiên bản JavaScript hoặc Visual Basic Script trong HTML sẽ được đánh dấu là thư rác. Thẻ Frame hoặc Iframe trong HTML Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào chứa thẻ HTML “Frame” hoặc “IFrame” sẽ được đánh dấu là thư rác. Các thẻ này được sử dụng trên website hoặc trong thư HTML để định dạng trang nhằm hiển thị văn bản hoặc đồ họa. Thẻ Object trong HTML Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào chứa thẻ HTML “Object” sẽ được đánh dấu là thư rác. Thẻ HTML này cho phép các bổ trợ hoặc ứng dụng chạy trong cửa sổ HTML. Thẻ Embed trong HTML Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào chứa thẻ HTML “Embed” sẽ được đánh dấu là thư rác. Thẻ HTML này cho phép nhúng nhiều loại dữ liệu khác nhau vào trong tài liệu HTML. Ví dụ như âm thanh, phim hoặc ảnh. Thẻ Form trong HTML Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào chứa thẻ HTML “Form” sẽ được đánh dấu là thư rác. Thẻ HTML này được dùng để tạo ra các biểu mẫu cho website. Các mục quảng cáo trong email thường chứa thẻ này để yêu cầu thông tin từ người nhận. Lỗi web trong HTML Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào có Bọ web sẽ được đánh dấu là thư rác. Bọ web là đồ họa được thiết kế để xác định xem một trang Web hoặc email đã được đọc hay chưa. Áp dụng danh sách từ nhạy cảm Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào chứa từ có trong danh sách từ nhạy cảm sẽ được đánh dấu là thư rác. Bản ghi SPF (quan trọng) Khi bật thiết đặt này, các thư không vượt qua được kiểm tra SPF sẽ được đánh dấu là thư rác (bộ lọc SPF luôn hoạt động). Các tổ chức lo lắng về vấn đề nhận thư lừa đảo nên bật thiết đặt này. (Để tránh các trường hợp xác định sai cho các thư được gửi từ công ty của bạn, hãy đảm bảo rằng bản ghi SPF được cấu hình chính xác cho các tên miền của bạn.) Lọc ID Người gửi Có điều kiện (quan trọng) Khi bật thiết đặt này, bất kỳ thư nào không qua được kiểm tra ID Người gửi có điều kiện sẽ được đánh dấu là thư rác. Các tổ chức lo lắng về vấn đề lừa đảo nên bật thiết đặt này, đặc biệt nếu chính người dùng của tổ chức đó đang bị giả mạo. Tùy chọn này kết hợp cả kiểm tra SPF và kiểm tra ID Người gửi để giúp bảo vệ khỏi các thông tin thư có chứa tên người gửi bị giả mạo. Tán xạ ngược NDR Khi thiết đặt này được bật, bất kỳ thư nào khớp với các đặc điểm trả về báo cáo không gửi được (NDR) sẽ được đánh dấu là thư rác. Không cần bật thiết đặt này nếu tổ chức của bạn sử dụng Security Advanced Protection để gửi thư đi Bạn cũng có thể thêm quy tắc cho một hoặc nhóm người không áp dụng bị ảnh hưởng bởi bộ lọc này


Từ khóa: Security Advanced Protection – SAP là gì? new 2021, Security Advanced Protection – SAP là gì? new 2021, Security Advanced Protection – SAP là gì? new 2021

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *