Tạo và quản lý Database với Plesk new 2021

Thông tin chung Khi nhận được thông tin quản trị Cloud Hosting, bạn sẽ tìm thấy liên kết vào Plesk. Thông thường, địa chỉ vào Plesk là http://ip-server:8787/ (bạn thay ip-server bằng IP của máy chủ được cung cấp). Tuy nhiên, nếu Domain của bạn đã được cấu hình sẵn, bạn có thể vào thông […]

Read More

Installing Ruby on Rails trên cPanel new 2021

Trong cPanel rất dễ dàng để cài đặt của Ruby bằng cách sử dụng script cPanel sau. # /scripts/installruby Một số lần các script cài đặt không hoạt động đúng và không thể cài đặt. Vì vậy, bạn có thể thực thic các command sau để cài đặt Ruby. # gem install rails # gem […]

Read More

Hướng dẫn tạo CSR cho Apache/Nginx trên Linux new 2021

Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần 4 file sau: Key file/Public key/RSA key: dùng để tạo ra file CSR. Certificate Request (CSR): chứa thông tin của domain cần xin certificate. File này được sử dụng để gửi cho tổ chức cấp phát SSL […]

Read More

Top 8 Plugin dịch cho WordPress được ưa chuộng nhất 2020 new 2021

Plugin dịch WordPress là một trong những công cụ hỗ trợ hiển thị đa ngôn ngữ cho trang web được nhiều người quan tâm tìm kiếm bậc nhất hiện nay. Sử dụng Plugin dịch WordPress giúp trang web của bạn hiển thị đa ngôn ngữ tối ưu hơn Đối với những đơn vị/doanh nghiệp phục […]

Read More

Hướng dẫn tạo CSR cho Postfix trên Linux new 2021

Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần 4 file sau: Key file/Public key/RSA key: dùng để tạo ra file CSR. Certificate Request (CSR): chứa thông tin của domain cần xin certificate. File này được sử dụng để gửi cho tổ chức cấp phát SSL […]

Read More