Lễ ký kết hợp tác đào tạo cấp chứng chỉ quốc tế – cơ hội nghề nghiệp vươn khắp năm châu mới nhất

Vào ngày 06/08/2018 sắp tới, Hướng Nghiệp Á Âu và Trường Kinh tế – Du lịch TP.HCM (CET – College of Economics & Tourism) hợp tác cùng hai tổ chức giáo dục hàng đầu tại Australia là Culinary Solutions Australia và JR Training Australasia tổ chức “Lễ ký kết hợp tác đào tạo cấp chứng […]

Read More