Nguyễn Thành Luân

26/05/2020

131 lượt xem

 

Các thông cài đặt trong kloxo (phiên bản PHP, MySQL, mail….)

sh /script/sysinfo

Restart lại tất cả service của kloxo

sh /script/restart-services

sh /script/restart-all

Restart lại Service httpd hoặc nginx , control kloxo

/etc/init.d/named restart

/etc/init.d/httpd restart

/etc/init.d/nginx restart

/etc/init.d/php-fpm restart

/etc/init.d/mysqld restart

/etc/init.d/kloxo restart

Sửa các lỗi của web, php, dns, mail..

sh /script/fixweb

sh /script/fixphp

sh /script/fixdns

sh /script/fixwebmail

sh /script/fixmail

sh /script/fixvpop

Sửa tất cả các lỗi

sh /script/fix-all

Sửa lỗi về phân quyền

sh /script/fix-chownchmod

Cấu hình repair , optimize MySQL

sh /script/mysql-optimize –select=repair

sh /script/mysql-optimize –select=optimize

Thiết đặt password cho mysql, root

sh /script/reset-mysql-root-password <newpassword>

Thiết đặt password admin đăng nhập

sh /script/resetpassword master <newpassword>

Dọn dẹp các phần mềm bị ảnh hưởng, đặc biệt là sau khi cập nhật kloxo-mr

sh /script/cleanup

Update phiên bản Kloxo

/script/upcp -y

Khi khắc phục lỗi sẽ chạy một số lệnh sau:

sh /script/upcp -y

sh /script/cleanup

sh /script/fix allTừ khóa: Một số câu lệnh xử lý lỗi trên Kloxo new 2021, Một số câu lệnh xử lý lỗi trên Kloxo new 2021, Một số câu lệnh xử lý lỗi trên Kloxo new 2021

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *