Hướng dẫn sử dụng WordPress Toolkit

WordPress Toolkit là bộ quản lý toàn diện cho WordPress được tích hợp trong Hosting WordPress tại Mắt Bão. Với WordPress Toolkit bạn có thể dễ dàng quản trị WordPress với 1 click chuột, ngoài ra bạn có thể quản lý được nhiều website WordPress cùng lúc (Multisite manage). Trong ứng dụng WordPress Toolkit trên Plesk này, chúng tôi sẽ trình bày…


Từ khóa: Lưu trữ Plesk Panel – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật new 2021, Lưu trữ Plesk Panel – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật new 2021, Lưu trữ Plesk Panel – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật new 2021

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *