Hướng dẫn sử dụng tính năng File Storage trên dịch vụ Email 4B v2

Hướng dẫn sử dụng tính năng File Storage  File Storage, người dùng có thể tải tệp lên máy chủ thư và sau đó chia sẻ chúng bằng cách gửi các liên kết đến các tệp đó. Sau đó, người nhận có thể tải tệp xuống máy tính để bàn hoặc thiết bị di động cục bộ của họ. Các tệp có thể là công khai hoặc riêng tư, các liên kết có thể được bảo mật bằng mật khẩu chia sẻ trước, chúng có thể tồn tại vĩnh viễn hoặc có ngày hết hạn, v.v.  Bước 1: Vào chức năng File Storage, click vào My Files và chọn Upload  Bước 2: Chọn files cần upload lên   Bước 3: Sau khi đã upload file, bạn có thể điều chỉnh các thiết lập như  mật khẩu, file public hoặc private,…bằng cách click chuột phải chọn Edit  Enable Public Access: Mở file dạng công khai  Expiration Date: Thời gian hết hạn lưu file  Password, Confirm Password: Mật khẩu để mở file  Public Download Link: Đường link công khai để tải file về. 


Từ khóa: Lưu trữ Email – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật new 2021, Lưu trữ Email – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật new 2021, Lưu trữ Email – Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật new 2021

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *