Đầu tiên các bạn đều phải stop Mysql service ( Administrative Tools >>> Services )

 1. Mở Command Prompt (cmd) và tìm đến thư mục bin nơi cài đặt MySQL VD:C:/Program Files/Mysql/bin
 2. Chạy lệnh
  mysqld.exe -u root –skip-grant-tables
 3. Tương tự như trên, bạn tiếp tục mở command prompt mới và nhập lệnh
  mysql

  cũng ngay tại đường dẫn thư mục cài đặt MySQL

  use mysql

  (Command này để kết nối MySQL server)

 4. Tiếp theo chúng ta sẽ khôi phục MySQL Root Password bằng lệnh thông dụng :
  UPDATE user SET Password = PASSWORD(‘mat_khau_moi_cua_ban’) WHERE User = ‘root’;
 5. Start lại MySQL service.
 1. Mở NotePad trên máy chủ và tạo ra một text file như sau:
  UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(‘mat_khau_moi_cua_ban’) WHERE User=’root’;
  
  FLUSH PRIVILEGES;
 2. Lưu file trên vào một vị trí dễ nhớ (ví dụ như C: ) với tên: mysql-init.txt
 3. Mở Command Prompt (cmd) và khởi động MySQL với lựa chọn init-file ( lưu ý thay đổi đường dẫn của mysqld đến vị trí thực tế trên máy chủ VD:C:/Mysql/bin) :
  C:mysqlbinmysqld –init-file=C:mysql-init.txt

  Nếu MySQL đã được cài đặt bằng cách sử dụng MySQL Installation Wizard , thì bạn có thể sử dụng lệnh sau :

  C:> "C:Program FilesMySQLMySQL Server 5.0binmysqld-nt.exe"
  
  --defaults-file="C:Program FilesMySQLMySQL Server 5.0my.ini"
  
  --init-file=C:mysql-init.txt
 4. Stop MySQL ( từ Services ) và sau đó Start lại một lần nữa , đồng thời xóa file mysql-init.txt cho mục đích an toàn hệ thống ( vì file có lưu mật khẩu )

Tip : trường hợp các bạn không thể xác định chính xác thư mục cài đặt MySQL thì hãy tìm kiếm tại Services Manager. Từ Administrative Tools >>> Services >>> Properties MySQL Server >>> Path to executable.

Bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới vừa thiết lập.

Chúc các bạn thành công!


Từ khóa: Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên server Windows new 2021, Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên server Windows new 2021, Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên server Windows new 2021

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *