Hơn 40 tỷ m3 nước dẫn từ sông Trường Giang đến vùng khô hạn update 2021


Sau gần 7 năm vận hành, hệ thống kênh dẫn từ sông Trường Giang đã mang lại lợi ích cho 79 triệu người ở vùng khô cằn phía bắc Trung Quốc.

Xem thêm:  Chùm laser mạnh nhất toàn cầu update 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *