Nguyễn Thành Luân

26/05/2020

98 lượt xem

 

1.Cài đặt Zend Optimizer trên Linux-distributions

Zend Optimizer là một ứng dụng cho phép PHP để chạy các scripts được mã hóa bởi Zend Encoder và Zend SafeGuard Suite.

Phần mềm này không được hỗ trợ sẵn trên các hệ điều hành phổ biến, chẳng hạn như CentOS và Debian Linux. Với bài viết sau đây, chúng tôi sẽ mô tả làm thế nào để cài đặt nó.

2.Download gói Zend Optimizer

Bạn có thể download tại trang chủ http://www.zend.com/ ( trong nội dung Download section ). Đồng thời bạn có nghĩa vụ phải đăng ký trước khi download, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng một địa chỉ trực tiếp để download file.

Đăng nhập vào máy chủ thông qua SSH và thực hiện command:

Đối với hệ điều hành 32-bit (i386 / i686)

# Wget http://downloads.zend.com/optimizer/3.3.9/ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-i386.tar.gz

Đối với kiến trúc 64-bit (x86_64 / amd64)

# Wget http://downloads.zend.com/optimizer/3.3.9/ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-x86_64.tar.gz

Bạn có thể tìm hiểu về hệ điều hành của máy chủ bằng cách thực hiện commnand uname -a và kiểm tra /etc/redhat-release (cho CentOS) hoặc /etc/debian_versio (tương ứng cho Debian).

# uname -a

 

Linux website.faq.edu.vn 2.6.18-128.2.1.el5.028stab064.8ent #1 SMP Sat Oct 31 11:32:49 MSK 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux

# cat /etc/redhat-release

CentOS release 5.4 (Final)

3.Cài đặt trên CentOS

# tar xzvf ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-i386.tar.gz

 • Kiểm tra phiên bản PHP đã được cài đặt trên server

# php –v

PHP 5.2.17 (cli) (built: Jul 30 2012 16:09:33)

 • Chúng tôi khuyên khích bạn nên quản lý tập trung tất cả các module cài đặt vào server, trong trường hợp này chúng ta sẽ copy vào /usr/lib/php/modules/

# cp ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-i386/data/5_1_x_comp/ZendOptimizer.so /usr/lib/php/modules/

 • Chỉnh sửa /etc/php.ini và thêm bản ghi dưới đây để tải ZendOptimizer:

zend_extension=/usr/lib/php/modules/ZendOptimizer.so

 • Cuối cùng Restart Apache để hoàn tất.

# service httpd restart

4.Cài đặt trên Debian

Cũng tương tự như chúng ta cài đặt trên CentOS.

 • Đầu tiên bạn hãy kiểm tra phiên bản PHP
# php -v

 

PHP 5.2.6-1+lenny3 with Suhosin-Patch 0.9.6.2 (cli)

Copyright (c) 1997-2008 The PHP Group

Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2008 Zend Technologies

 

 

 • Copy module này vào cùng với các PHP modules khác

# cp ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-i386/data/5_2_x_comp/ZendOptimizer.so /usr/lib/php5/

 • Bạn cũng nên lưu ý rằng: các configuration files của PHP mode trên Debian Linux có chút khác biệt. Trong trường hợp này, chúng ta quan tâm 1 số file như sau:
/etc/php5/apache2/php.ini

 

/etc/php5/cgi/php.ini

/etc/php5/cli/php.ini

 

 • Bạn có thể tạo 1 file để không phải thêm line zend_extension vào tất cả các file

/etc/php5/conf.d/zend.ini

zend_extension=/usr/lib/php5/ZendOptimizer.s

 • Cuối cùng chúng ta restart web-server

# /etc/init.d/apache2 restart

5.Kiểm tra hoạt động

 • Thực thi php -m để chắc chắn các module đã được tải thành công
# php -m

 

[Zend Modules]

Zend Optimizer

 • Kiểm tra PHP information bằng việc sử dụng command php –i
# php -i | grep Zend

 

Zend Extension => 220051025

Zend Memory Manager => enabled

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:

Zend Engine v2.1.0, Copyright (c) 1998-2006 Zend Technologies

with Zend Optimizer v3.3.3, Copyright (c) 1998-2007, by Zend Technologies

Zend Optimizer

Zend Loader => enabled

 • Hay thực hiện kiểm tra bằng code website

<? phpinfo(); ?>

 • Nếu bạn có bất kỳ khó khăn, bạn có thể sử dụng bất kỳ các Zend encoded testfile.

Ví dụ, các nhà phát triển Zend cung cấp 1file mã hóa với Zendencoded.zip. Nếu phát sinh lỗi, thông báo “Zend Optimizer” is not installed” sẽ được hiển thị.Từ khóa: Cài đặt Zend Optimizer trên Linux new 2021, Cài đặt Zend Optimizer trên Linux new 2021, Cài đặt Zend Optimizer trên Linux new 2021

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *